I can’t help you with this need. You can ask me some other questions, and I will try to understand your needs and help you.

แล้วคุณล่ะเป็นเพียงหุ่นยนต์รึเปล่าที่คุณเขียนบทความนี้ยากมากสำหรับฉัน

หากคุณต้องการคำช่วยเหลือฉันสามารถขอคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหรือไม่สล็อต pg__________________________