เรื่อง : “การผจญภัยในโลกของ W69

การผจญภัยในโลกของ W69″

เมื่อเราคุ้นเคยกับโลกแห่งประตูบาร์ยี่สิบเอ็ด หรือที่เรียกกันว่า “W69”, ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เหมือนโลกที่เราคุ้นเคยแล้ว. เมืองรอบชายแดนที่แสนพิสดาร, คนในโลก W69 ชอบสีฟ้าพิเศษและมีพวกบินได้ที่ดูเหมือนนกที่มีปีกสองคงโยงไปทางทิศตะวันตกเป็นลำดับ.

ในการผจญภัยเข้าไปในโลกของ W69 นั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดอันหลากหลายเหล่านี้อย่างเคร่งครัด และถ้าไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญกับการละเลยอันหยาบเชิบจากประชาชาติที่คั่นกั้นของสำารอย่างแน่น แต่ถ้าเราสามารถตั้งใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้ง w69 ข้อ อย่างเคร่งครัดแล้ว โอกาสในการเดินทางผจญภัยในโลก W69 นี้ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น.

ในสงครามของกำแพงรอบเมืองอันสวยงามของ W69, การถ่ายรูปเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด หากรุที่โปรดบังคับเมื่อถ่ายรูป ควรใช้กล้องของประเทศไทยเท่านั้น และห้ามแตะต้องถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือเพราะเป็นการที่ขัดขวางกฎข้อกำหนดที่ w69 ตกลงกัน

หากคุณพร้อมสู้รบกับตัวยุคของโลก W69 จงจำไว้ว่าตัวยุคนั้นต้องถูกปาดด้วยใบไม้ผาดผ่องที่ทำจากวอรมเซลลูลอส และปฏิบัติตามคำสั่งข้อกำหนดเสมอ

แต่ถ้าคุณสามารถทำตามข้อกำหนดทั้งหมดอย่างเสมอ, สุดท้ายของโลก W69 จะเป็นเหมือนโลกใบนี้หรือดีกว่าก็ได้ และคุณก็จะได้รับความสำเร็จในการผจญภัยในโลกของ W69 อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว วันหนึ่งที่ทอยรับวงเวียนสำเรจในการรับขึ้นมหาวิทยาลัยบนดวงจันทร์หรือโลก W69 ด้วยตัวกันเอง.