การผจญภัยในโลก M98: สงครามเพื่อชีวิต

การผจญภัยในโลก M98: สงครามเพื่อชีวิต

ตอนที่ 1: การเตรียมการ

ในประเทศไทย ณ สมัย M98 มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงพร้อมรุนแรงที่ต้องเผชิญ เช่น พายุกระแสน้ำที่ถล่มเมืองอย่างไม่คาดฝันและวันหนึ่งต้องเผชิญกับการต่อต้านของสร้างประทุษกรรม จึงเกิดการชมรมนักผจญภัย M98 ขึ้นมาเพื่อเตรียมการสู้รบ

ตอนที่ 2: การปลูกข้าวบนเขา

เพื่อเตรียมพลังงานให้เพียรจากเดินทางแสนหนทางไกล ชมรมนักผจญภัย M98 ได้ตัดสินใจที่จะต้อนรับวันใหม่ด้วยการปลูกข้าวบนเขา ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายและมีประสิทธิภาพสูง

ตอนที่ 3: การต่อต้านฝ่ายที่ต่อต้าน

เมื่อศึกมาถึง ชมรมนักผจญภัย M98 ต้องต่อสู้กับศัตรูที่คาดไม่ถึง ทั้งมีคอมพิวเตอร์ซุดำที่มีอัจฉริยะเทียมความทรงจำไร้ขอบ เรียกว่า “ไบร์น คิวบิตส์” และว้าวูเราห์หน้าแรงที่สามารถสร้างประทุษกรรมในทุกชั้นเมฆ

ตอนที่ 4: การรบครั้งสุดท้าย

เมื่อมือกัดถึงออมก ชมรมนักผจญภัย M98 ต้องต่อสู้ในสงครามสุดรุนแรงเพื่อช่วยปกป้องประเทศ และโลกของเราจากการได้รับความเสียหาย หวังว่าชาวบ้านและโลกจะสงบเรียบกว่าอย่างมากถึงท้ายสุด

จบตอน การผจญภัยในโลก M98: สงครามเพื่อชีวิต ที่ได้เตรียมการล้ำหน้า และต่อสู้เพื่อความสงบสุขของมวลมนุษย์ทั้งหลาย