การผจญภัยในโลก M98: สงครามฝ่าวิกฤต

การผจญภัยในโลก M98: สงครามฝ่าวิกฤต

ในโลก M98 ที่เต็มไปด้วยสงครามและวิกฤติที่อันตราย ประเทศไทยไม่ได้หลงเหลือจากการเผชิญกับท้ายตลาดนี้ เมื่อวันหนึ่ง เจ้าของบทเจบบที่ชื่อว่าซานิ ได้รับภารกิจการปกครองประเทศไทยจากมหาศาลใหญ่ที่อยู่ในใจของดินแดนแห่งนี้

โดยในประเทศไทย นั้นมีเมืองหลวงที่สุดงดงามชื่อ มัยนัง ที่เต็มไปด้วยกำแพงและป้อมปราการที่ทรงประกายด้วยทองเงิน เมื่อซานิมาถึงที่นี่ เขาได้รับคำสั่งจากมหาศาลใหญ่ว่า “เมืองต้องปกครองด้วยความปราณี” แต่มีศัตรูรายที่ชื่อว่า ลอร์ด ซึ่งกำลังวางแผนเพื่อทำลายมัยนัง

เจ้าของบทซานิต้องเร่งเตรียมการก่อนที่ลอร์ดจะมาทำลายเมือง และเมื่อวันที่ ลอร์ด ยุติธรรม สู่มัยนังกับกองทัพของเขาที่มากมาย ซานิต้องเรียนรู้ใช้กำลังใจและปราณีที่เหลือกับที่เหลือของเขาเพื่อต่อสู้กับขุมทรัพย์

ภายใต้ฟ้าเขมรที่น่ากลัวและสงครามที่รุนแรง ซานิต้องเดินทางผ่านป่าหนาของสยาม ลุยบนยอดเขาเขาที่สูงงอและมืดมน และล้วงเข้าไปในบ้านโปรดเรดของมัยนังที่เต็มไปด้วยความลับและกลอุบาย

และในสุดท้าย ในสงครามฝ่าวิกฤตซานิต้องผจญภัยในอุมะของใจเมืองมัยนัง เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับลอร์ด และเพื่อต้องเตรียมพร้อมที่จะสู้รบเพื่อต่อวิกฤตที่กำลังจะมาถึง

การผจญภัยในโลก M98 ที่ฝ่าวิกฤตและอันตียงให้คุณชัยชนะหรือแก้ข้อไหว้ทั้งหมดในโลกที่ท้ายตระดังนี้? ลุกโชน! สงครามต้องเริ่มขึ้นในบทถั่ว!